انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهرا میررجبی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
زهرا
نام خانوادگی: 
میررجبی
رشته تحصیلی: 
لیسانس مترجمی انگلیسی-فوق لیسانس زبانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۴۲