انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرمهر منجزی کوچک

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرمهر
نام خانوادگی: 
منجزی کوچک
رشته تحصیلی: 
اقتصاد
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۵۰