انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بشیر عبدالهی میرآبادی

مشخصات

نام: 
بشیر
نام خانوادگی: 
عبدالهی میرآبادی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۵۹