انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، ترجمه، مترجم، فدراسيون جهاني مترجمان

فراخوان طراحي پوستر روز جهاني ترجمه، فدراسيون جهاني مترجمان

فراخوان طراحي پوستر روز جهاني ترجمه، فدراسيون جهاني مترجمان

فدراسیون جهاني مترجمان فراخوان طراحي پوستر به مناسبت روز جهاني ترجمه را اعلام كرد. هر ساله در تاريخ ۳۰ سپتامبر مراسم بزرگداشت روز جهانی ترجمه برگزار مي‌شود. چندي است فدراسيون جهاني مترجمان طراحي پوستر اين روز را در قالب مسابقه‌اي جهاني براي طراحان حرفه‌اي مطرح مي‌كند. كليه علاقه‌مندان از سراسر جهان مي‌توانند در اين رقابت شركت كنند.

فارسی