انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، ترجمه، مترجم، نقد ترجمه، عباس مهرپويا

با برگزاری آخرین نشست؛ پرونده نشست‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی نقد ترجمه بسته می شود

آخرین جلسه از سلسله نشست‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی نقد ترجمه، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني انجمن صنفي مترجمان، سلسله نشست‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی نقد ترجمه به زودی توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران با همکاری حوزه هنری برگزار می‌شود.

فارسی