انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، محمدرضا اربابي، مترجم، کنوانسیون برن

پیوستن به کنوانسیون برن تنها راه حل برای مسأله حق مولف نیست!

 محمدرضا اربابی رییس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در گفت و گویی با خبرنگار لیزنا در مورد فعالیت های این انجمن در راستای حفظ حقوق مالفین و مترجمین توضیح داد.

انجمن صنفی کارگری مترجمان شهر تهران با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی مترجمان تأسیس شده است. این انجمن در اواخر سال ۱۳۹۳ تشکیل شد و نخستین انجمن صنفی مترجمان ایران تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.

فارسی