انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، آموزش ترجمه

دعوت از فعالان ترجمه برای برگزاری دوره‌های آموزشی

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران از فعالان حوزه ترجمه خواست تا برای مشارکت در برنامه‌های آموزشی این انجمن طرح‌های آموزشی خود را به این انجمن ارائه کنند.

فارسی