انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، مجمع عمومی سالیانه

گزارش مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران- دوره فعالیت: ۲۵ اسفند ۹۳ تا ۲۵ اسفند ۹۴

بر اساس آگهي دعوت منتشره در وبگاه انجمن به تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ نخستین مجمع عمومي عادي سالانه انجمن صنفی کارگری مترجمان شهر تهران رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ با حضور اعضاء هيأت مديره ، بازرس، نماينده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، اعضای افتخاری از جمله آقایان امامی، بیدج و سرکار خانم نونهالی و اعضای اصلی انجمن در محل سالــن مرحوم حسین فردی حوزه هنری تشكيل گرديد .

در ابتدای اين مجمع اشخاص زير با رأی اکثریت حضار به عنوان هيأت رييسه مجمع انتخاب گرديدند:

۱-‌ جناب آقاي دکتر مرتضی رحیمی یگانه به سمت رييس مجمع

فارسی