انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تدوین استاندارد قیمت‌گذاری ترجمه ، محمد رضا اربابی

تشکیل کارگروه تدوین استاندارد قیمت‌گذاری ترجمه

رئیس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران خبر داد

رئیس انجمن صنفی مترجمان تهران، از تشکیل کارگروه تدوین استاندارد قیمت‌گذاری ترجمه خبر داد.

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- با توجه به رشد و گسترش صنعت ترجمه در کشور و افزایش رویکرد شغلی و صنفی به مقوله ترجمه در ایران، موضوع قیمت‌گذاری خدمات ترجمه اهمیت ویژه‌ای یافته است. عدم شکل‌گیری نهادهای خدماتی ترجمه و نبود نظارت بر عملکرد دارالترجمه‌ها موجب شده است که هم مترجمان و هم مشتریان خدمات ترجمه با بازاری آشفته و سلیقه‌ای مواجه شوند. این موضوع هم نارضایتی مشتریان را فراهم آورده و هم در پاره‌ای از موارد زیان مترجم یا تخریب وجهه وی را به دنبال داشته است.

فارسی