انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حمید خادمی مترجم و ویراستار مشهور ایرانی

درگذشت حمید خادمی مترجم و ویراستار مشهور ایرانی

 حمید خادمی، مترجم آثار شل سیلوراستاین در ایران بعد از یک دوره کما پس از ایست قلبی؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ جان به جان آفرین تسلیم کرد.

خادمی که از دانش آموختگان ادبیات فرانسه دانشگاه تهران بود، سالها خط شکسته نستعلیق فارسی را تدریس می کرد.

حمید خادمی مترجم آثاری چون «انجمن شاعران مرده»، «کودکی به نام هیچ»،  «بالا افتادن»، «جایی که پیاده رو تموم می شه» و «ترانه ها»ست.

همچنین در کارنامه خادمی ویرایش تالیفات بسیاری دیده می‌شود.

یادش باقی و راه‌اش مستدام

فارسی