انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دكمه بالايي، طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان شهر تهران

«دگمه‌ي بالايي» در قالب «طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان شهر تهران» توسط منتشران انديشه به بازار آمد

«دگمه‌ي بالايي» نوشته مايا چاتزي و تصويرگري استیو پاپادوپلس، با ترجمه محبوبه غريبي قهاره منتشر شد. در اين كتاب مفهوم غرور و تكبر در قالب داستاني كودكانه و جذاب براي گروه سني ب و ج  روايت شده است. دنياي كودكان زبان خاصي دارد و آموزه‌هاي اخلاقي نيز مي‌بايست در دل داستان‌هاي كودكانه و با زبان خودشان براي ايشان مطرح شود.

فارسی