انجمن صنفی مترجمان استان تهران

روز جهانی ترجمه، دکتر محمدرضا خاکی

تجلیل از دکتر محمدرضا خاکی به مناسبت روز جهانی ترجمه

محمدرضا خاکی مترجم، کارگردان و مدرس تئاتر، متولد ۲۱ خرداد ۱۳۲۹ در کرمانشاه است. وی پس از دریافت مدرک لیسانس هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا به فرانسه رفت، در آنجا به تحصیل پرداخت و مدرک لیسانس‌ علوم‌تربیتی و دکترای تخصصی تئاتر را از دانشگاه سوربن گرفت. سپس به ایران بازگشت و به انتشار نمایشنامه و مقاله و همچنین اجرای تئاتر پرداخت.
برخی از ترجمه‌های ایشان شامل:
دومین محاکمه سقراط/آلن بدیو
خیاط/اسلاوومیر مروژک
دام/تادئوش روژه‌ویچ
پرتره/اسلاوومیر مروژک
پیرزن کرچ/تادئوش روژویچ
ابلوموف/مارسل کوولیه

فارسی