انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی لاریجانی، محمدرضا اربابی، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، مجلس شورای اسلامی

رییس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در دیدار با ریاست مجلس چه گفت؟

در آستانه انتخابات مجلس؛ بازخوانی یک دیدار

رییس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در دیدار با ریاست مجلس چه گفت؟

اربابی: مجلس نقشی کلیدی در ارتقای صنعت ترجمه کشور دارد.

هفتم اسفندماه ۱۳۹۴، روزی است که مردم ایران بار دیگر پای صندوق های رای می روند تا نمایندگان خود را راهی مجلس شورای اسلامی کنند. متأسفانه در چند سال گذشته همواره فرهنگ این سرزمین در پای سیاست و اقتصاد، به قربانگاه رفته است. مجلس به عنوان قوه قانون گذار، به عنوان مبدأ شکل گیری تحولات شناخته می شود و آغازگر فرآیند وضع قوانین- اجرای قوانین- نظارت بر اجرای قوانین به حساب می آید.

فارسی