انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریدون تفضلی

فریدون تفضلی، اقتصاددان نامدار و مترجم ایرانی، درگذشت‌

فریدون تفضلی، اقتصاددان برجسته  و مترجم و مؤلف کتب اقتصاد، در سال  ۱۳۱۹ به دنیا آمد.
او از سال ۱۳۴۹ به طور تمام وقت و رسمی در دانشگاه ملی (شهید بهشتی)  تدریس کرد و در سال ۱۳۵۶ به رتبه استادی رسید. همچنین او شاگرد میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته وصاحب نظریه درآمد دایمی و یوزف شومپیتر ،برنده جایزه نوبل اقتصاد نیز بوده است.

فارسی