انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ناشران همكار

نشر «اردوي سوره» نیز به جمع ناشران طرح حمایتی انجمن صنفی مترجمان تهران پیوست

با توجه به استقبال قابل توجه مترجمان از طرح حمایتی انجمن صنفی تاکنون چند ناشر برای همکاری با این انجمن اعلام آمادگی کرده‌اند و امروز نیز رسماً نشر «اردوي سوره» به جمع ناشران حامی این طرح پیوست.

 

به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، نشر «اردوی سوره» در راستای اهداف مشترک در حوزه ترجمه و در قالب طرح حمایتی با این انجمن صنفی همکاری خواهد کرد.

 

فارسی