انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نوواژه‌سازي

كارگاه «رهیافتی به نوواژه‌سازی» با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تدريس دکتر عباس مهرپویا

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای چشم‌انداز ارتقای سطح علمی مترجمان و دانش‌افزایی علاقه‌مندان و بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد کرده است. این کارگاه‌ها پس از آسیب‌شناسی کارگروه‌های تخصصی در فواصل مشخص ارائه می‌شود و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر و مورد تأیید انجمن صنفی ارائه می‌گردد. گواهی این کارگاه‌ها در نظام رتبه‌بندی مترجمان حائز اهمیت خواهد بود.

فارسی