انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ویژه نامه، نشریه، قلم داد، هوش مصنوعی، سانسور، ترجمه، کتاب، مترجم

دومین شماره از ویژه‌نامه قلم‌داد منتشر شد

انجمن صنفی مترجمان تهران، به بهانه روز قلم در ایران، دومین شماره از ویژه‌نامه قلم‌داد را منتشر نمود.

سانسور کتاب و هوش مصنوعی دو محور اصلی این شماره از ویژه‌نامه قلم‌داد محسوب می‌شوند.

 

در این شماره می‌خوانیم:

قامت قلم آماج تیرهای آخته؛ از هوش مصنوعی تا سانسور: محمدرضا اربابی | مترجم و رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان

محاکمه کلمه، چالش های حقوقی ممیزی کتاب در ایران: دکتر وحید آگاه | استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

فارسی