انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نشر

آیین نامه طرح حمایتی انجمن صنفی مترجمان استان تهران در حوزه نشر

مقدمه:

در حال حاضر بسیاری مترجمان تازه کار کشور در ثبت نخستین اثر ترجمه شده خود دچار مشکل هستند و ناشران کمتر به مترجمان کم نام و نشان اعتماد می‌کنند و اگر فردی مشتاق انتشار اثری از خود باشد تا بتواند ضمن تکمیل رزومه خود، از مزایای عضويت در اهل قلم از قبیل تسهیلات بانکی و بیمه برخوردار باشد، می‌بایست هزینه‌ای هنگفت را صرف کند تا ناشر با انتشار اثر او موافقت نماید.

هدف:

هدف از اجرای طرح حاضر، ایجاد زمینه مناسب تر و سهل تر برای مترجمان به منظور نشر آثار، به ویژه آثار ترجمه اولی ها، به منظور تقویت رزومه ایشان و همچنین امکان برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است. تأکید می گردد، در این طرح موضوع فروش گسترده آثارو کسب درآمد از آنها مد نظر انجمن نمی باشد.

انجمن صنفی مترجمان استان تهران به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی خود وظایف راهبردی متعددی را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان به حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء و ایجاد حمایت جدی و موثر از کسب‌و‌کار مترجمان در استان تهران اشاره نمود. بر همین اساس انجمن صنفی طرح حمایتی در حوزه نشر برای مترجمان عضو را در سه سطح ترجمه اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی‌سازی مطالعات ترجمه در دستور کار خود قرار داده است.

ماده ۱: تعاریف

ترجمه اولی‌ها: دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان رشته مترجمی در کلیه زبان‌ها که تاکنون اثر منتشر شده نداشته‌اند.

مترجمان اهل قلم: مترجمان اهل قلم که صاحب حداقل دو اثر منتشر شده در حوزه‌ تخصصی یا عمومی هستند.

بومی‌سازی مطالعات ترجمه: مطالعات ترجمه در ایران به عنوان یک حوزه مطالعاتی و پژوهشی به جایگاه تثبیت شده و مطلوب خود دست یافته است و حال به مرحله‌ای رسیده است که برای بهره گیری بهتر از آن بايد گام در بومی‌سازی آن نهاد. لذا انجمن صنفی مترجمان استان تهران از آثار تألیفی و ترجمه‌ای در حوزه مطالعات ترجمه و نشر آن‌ها حمایت می‌کند.

تبصره ۱:خاطر نشان می‌سازد طرح حمایتی حاضر ویژه اعضای انجمن صنفی مترجمان استان تهران بوده و درخواست کنندگان بايد کد مترجمی خود را در درخواست درج نمایند.

تبصره ۲: انجمن صنفی مترجمان استان تهران طرح حمایتی حاضر را با همکاری ناشران عضو در زمینه انتشار آثار تألیفی و ترجمه‌ای انجام خواهد داد.

ماده ۲: شرایط عمومی

ترجمه اولی‌ها: تکمیل عضویت در انجمن صنفی؛ دریافت، تکمیل و ارسال فرم درخواست طرح حمایتی حاضر از سایت انجمن صنفی به نشانی www.tiat.ir؛

مترجمان اهل قلم: تکمیل عضویت در انجمن صنفی؛ ثبت آثار پیشین؛ دریافت، تکمیل و ارسال فرم درخواست طرح حمایتی حاضر از سایت انجمن صنفی به نشانی www.tiat.ir؛

بومی‌سازی مطالعات ترجمه: تکمیل عضویت در انجمن صنفی؛ ثبت آثار طرح‌ و پژوهش‌های پیشین؛ دریافت، تکمیل و ارسال فرم درخواست طرح حمایتی حاضر از سایت انجمن صنفی به نشانی www.tiat.ir؛

ماده ۳: فرآیند اجرای طرح

اعضای محترم برای استفاده از مزایای طرح بايد فرآیند ذیل را دنبال کنند:

۱. تکمیل فرم درخواست

۲. بررسی اثر پیشنهادی جهت ترجمه و صدور موافقت اصولی

۳. ترجمه اثر توسط مترجم طبق زمانبندی توافق شده با انجمن

۴. ارائه ترجمه جهت ارزیابی

۵. ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه شده

۶. ارجاع دوباره اثر به مترجم به منظور اعمال تغییرات و اصلاحات احتمالی مورد نیاز

۷. دریافت نسخه نهایی اثر ترجمه شده

۸. انعقاد قرارداد بین مترجم و ناشر تحت نظارت انجمن

۹. مراحل نشر اثر

نکته۱: طبیعی است در صورتی که ترجمه اثر آماده بوده و تاکنون منتشر نشده باشد، نیازی به طی مراحل مربوط به ترجمه اثر نبوده و کار پس از اخذ موافقت اصولی و ارزیابی، به فرآیند نشر منتقل می‌شود.

نکته ۲: در توافق انجمن صنفی مترجمان تهران و ناشران همکار در طرح حاضر، مترجم ترجمه اولی نباید هزینه‌ای بابت اخذ مجوزات لازم و گرفتن پروانه اثر خود به ناشر بدهد.

نکته ۳: در خصوص مترجمان اهل قلم، انجمن صنفی مترجمان استان تهران علاوه بر ایجاد زمینه معرفی اثر ایشان از طریق برگزاری جلسات نقد و ارزشیابی، معرفی و پوشش خبری کتاب مورد نظر، حق الزحمه‌ای به میزان ۵ تا ۷ درصد قيمت پشت جلد برای مترجمان در نظر گرفته است که این موضوع در قرارداد ناشر و مترجم لحاظ شده و از سوی ناشر پرداخت خواهد شد.

نکته ۴: در خصوص بومی‌سازی مطالعات ترجمه و با عنایت به اهمیت این موضوع، انجمن علاوه بر خدمات مندرج در نکته ۳ در خصوص معرفی اثر، حق الزحمه ای به میزان ۷ تا ۱۰ درصد قیمت پشت جلد را برای مترجمان یا مؤلفان در نظر گرفته است که این موضوع در قرارداد ناشر و مترجم لحاظ شده و از سوی ناشر پرداخت خواهد شد.

نکته ۵: در صورت نیاز مترجمان به معرفی اثر جهت ترجمه، انجمن صنفی مترجمان امکان معرفی آثار مطلوب جهت این امر را داشته و علاقمندان می‌توانند این امر را در درخواست خود مطرح نمایند.

امید است انجمن صنفی مترجمان استان تهران بتواند با اجرای طرح های حمایتی از این دست، زمینه حضور پر رنگ تر و البته با کیفیت مترجمان تازه کار در عرصه حرفه‌ای را فراهم کرده و از طرف دیگر زمینه بومی‌سازی جدی مطالعات ترجمه در کشور را مهیا نماید.