انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعيه مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - كميسيون رفاهي انجمن صنفي مترجمان

اخبار سایت

 

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می‌رساند طی مذاكرات صورت گرفته از سوی كميسيون رفاهی انجمن صنفی با وب‌گاه نت‌برگ، اعضای اين انجمن می‌توانند با تكميل فرم تخصيص كد سازماني از مزايای بيشتری برخوردار شوند.

لينك ثبت‌نام

 

سیده هستی حسینی

روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران