انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مهم - ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - بن کتاب اهل قلم

اخبار سایت

نظر به تخصيص خدمات اهل قلم به ویژه بن کتاب جهت نمایشگاه کتاب برای فرهيختگان و صاحبان آثار مكتوب بر اساس آئين‌نامه جديد اهل قلم و با عنایت به درخواست خانه کتاب از کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان مبنی بر معرفی مترجمان کشور كه در وبگاه خانه کتاب دارای كتاب ثبت‌شده می‌باشند، مقتضی است اعضای انجمن‌های صنفی مترجمان در استان‌های مختلف (دارای کد مترجمی) نسبت به تکمیل فرم ذیل حداکثر تا پایان روز ۲۶ فروردین ۹۸ اقدام فرمایند. بدیهی است معرفی افراد پس از بررسی و تایید آثار ایشان صورت می پذیرد.