انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مورخ ۱ اسفند ۹۷ - جذب مترجم فارسی به انگلیسی

اخبار سایت

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادهای معتبر مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای مسلط به ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی حوزه کشاورزی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان روز پنج‌شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، نمونه ترجمه‌ی خود را از فایل پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

* رعایت تمامی نكات ویرایشی و نگارشی الزامی است.

* ارسال رزومه به همراه نمونه ترجمه الزامی است.

* درج عنوان (فراخوان جذب مترجم) در موضوع ایمیل الزامی است.

* نمونه‌ی خود را فقط در فایل (قالب متن ترجمه) تایپ و ارسال نمایید.

 

در صورت عدم شرایط مذکور نمونه بررسی نخواهد شد. 

فایل نمونه ترجمه

قالب متن ترجمه