انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دومین دوره تخصصی ویرایش ترجمه

اخبار سایت

آشنایی با اصول ویرایشی اهمیت قابل توجهی برای مترجمان دارد. لذا دوره آموزش ویرایشِ ترجمه با همین هدف برگزار می شود. این کارگاه به صورت مجازی برگزار می شود.

مدرس: بهروز صفرزاده

مدت دوره: ۸ ساعت (۴ جلسه ۲ ساعته)

زمان برگزاری:

پنجشنبه ها ساعت ۱۹ تا ۲۱

شرروع از پنحشنبه ۶ آبان

مهلت ثبت نام: ۴ آبان ۱۴۰۰

سرفصل های دوره:

درکِ روحِ کلیِ اثر و سبکِ نویسنده؛
۲. انتخابِ زبان و بیانِ مناسب و متناسب؛
۳. ضبطِ صحیح و یک‌دستِ نام‌ها؛
۴. توضیح دادنِ ابهاماتِ متن؛
۵. توجه به تفاوت‌های شیوۀ نشانه‌گذاری در انگلیسی و فارسی؛
۶. تعاملِ مترجم و ویراستار.

برای ثبت نام اینجا را دنبال کنید.