انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فراخوان جذب مترجم - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

اخبار سایت

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی انتشارات معیار مبنی بر معرفی مترجم ادبی حرفه‌ای، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید نمونه ترجمه‌ی خود را از فایل پیوست،  به همراه رزومه‌ی خود حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند. بدیهی است نمونه‌هایی كه پس از تاریخ مقرر ارسال شوند بررسی نخواهند شد.

 

* رعایت تمامی نكات ویرایشی و نگارشی الزامی است.

* نمونه‌ی خود را فقط در فایل word با فونت BNazanin  و اندازه‌ی قلم ۱۲ ارسال نمایید.