انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مجوز ثبت شرکت تعاونی خدمات مترجمان صادر شد

اخبار سایت

مجوز ثبت شرکت تعاونی خدمات مترجمان پس از هفت، هشت ماه پیگیری نهایی شد.

محمدرضا اربابی رئیس هیئت مدیره انجمن مترجمان، در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص شرکت تعاونی خدمات ترجمه گفت: پس از هفت، هشت ماه که درگیر ثبت شرکت های تعاونی خدمات مترجمان بودیم، مجوز ثبت شرکت نهایی شده است و اولین شرکت تعاونی خدمات ترجمه تحت مجوز انجمن صنفی مترجمان راه اندازی می شود.

وی افزود: شرکت تعاونی خدمات مترجمان بر بازار داخلی و بین المللی ترجمه تاثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه ویژگی بارز شرکت این است که هم ظرفیت کارآفرینی برای اعضایش فراهم می کند و هم کسانی که عضو شرکت هستند در سود آن شریک می‌شوند؛ شرکت تعاونی خدمات مترجمان چرخه‌ای را ایجاد می‌کند که هم خدمت در حوزه ترجمه بدهیم هم زمینه سرمایه گذاری را برای مترجمان فراهم می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان در خصوص بیمه مترجمان گفت: متاسفانه هنوز مسئله بیمه مترجمان به نتیجه نرسیده است. منتظر پاسخ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. هنوز پاسخی از سوی این وزارتخانه دریافت نکردیم. امیدواریم بیمه مترجمان هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. وضعیت کنونی دلسردی و سرخوردگی را به جامعه ترجمه تزریق می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان