انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نازیلا محبی مدیر دپارتمان زبان آلمانی انجمن صنفی مترجمان شد.

اخبار سایت

از آغاز تأسیس انجمن صنفی مترجمان تهران، تمرکززدایی از زبان انگلیسی، ایجاد فرصت‌های آموزشی و شغلی مناسب برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زبان‌های غیرانگلیسی به‌ویژه آلمانی در دستور کار انجمن قرار گرفته است.
اینک با انتصاب نازیلا محبی به‌عنوان مدیر دپارتمان زبان آلمانی انجمن این ریل‌گذاری با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
محبی کارشناس زبان آلمانی و كارشناس ارشد مدیریت اجرایی است و آثار متعددی از وی در حوزه ادبی منتشر شده است.
امید است با شروع فعالیت دپارتمان زبان آلمانی انجمن، زمینه ترجمه آثار آلمانی به فارسی، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های تخصصی در این حوزه فراهم گردد.
در حکم انتصاب محبی آمده است:

سرکار خانم نازیلا محبی
تعاملات و تبادلات فرهنگی فراوان میان گویشوران زبان فارسی و زبان آلمانی و توسعه تحصیلات دانشگاهی در رشته ترجمه آلمانی حاکی از اهمیت این زبان در کشور است که ما را بر آن می‌دارد تا به‌عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکار ترجمه در کشور زمینه ارتقای سطح علمی مهارتی و معیشتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این رشته وهمچنین مترجمان زبان آلمانی فعال در کشور را فراهم آوریم.
در همین راستا سرکار به‌عنوان مدیر دپارتمان زبان آلمانی انجمن صنفي مترجمان منصوب می‌گردید. امید است با بهره‌گیری از دانش و  تجربیات ارزشمند خود گامی بلند در جهت تمرکززدایی از زبان انگلیسی در حوزه ترجمه و ایجاد زمینه ترجمه مستقیم از زبان آلمانی بپیمایید.
برای شما موفقیت روزافزون آرزومندم.