انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تجربه‌گويه‌های ترجمه

سومين دورهمي تجربه‌گويه‌هاي ترجمه با موضوع «نقش ترجمه در دوبله پويانمايي» برگزار شد

 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، سومین دورهمی تجربه‌گویه‌های ترجمه با موضوع «نقش ترجمه در دوبله پویانمایی» با همكاری انجمن صنفی مترجمان و موسسه هفت اقلیم توسط مترجم و مدرس زبان انگلیسی، جناب آقای کاس‌زاده با حضور رئیس انجمن صنفی مترجمان، جناب آقای اربابی و جمعی از مترجمان، اعضای انجمن و دوست‌داران ترجمه‌ی زیرنویس پویانمایی‌ها برگزار شد.

در این دورهمی، استاد كاس‌زاده محورهای اصلی ذیل را به تفصیل تشریح كردند:

فارسی

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه» برگزار شد

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه» در روز سه شنبه ۵ دی‌ ماه ۱۳۹۶ با عنوان «استشهاد و ترجمه» با حضور دکتر علیرضا خان‌جان، خانم سمانه فرهادی و جمعی از مشتاقان ترجمه در محل دفتر انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار شد.

فارسی

دومين دورهمی تجربه‌گويه‌های ترجمه: «استشهاد و ترجمه‌» پای صحبت دكتر عليرضا خان‌جان

انجمن صنفي مترجمان شهر تهران در راستاي اهداف مندرج در اساسنامه و با هدف ارتقاي سطح دانش و آگاهي مترجمان از بدو تأسيس تاكنون اقدام به برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي مختلف كرده است. اكنون نيز باتوجه به اهميت و جايگاه موضوع «استشهاد و ترجمه» در صنعت ترجمه و نيز با عنايت به آسيب‌شناسي صورت گرفته توسط كارشناسان اين حوزه، انجمن صنفي مترجمان اقدام به برگزاري سلسله نشست‌هاي «تجربه‌گويه‌هاي ترجمه» كرده است.

فارسی