انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه» برگزار شد

اخبار سایت

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه» در روز سه شنبه ۵ دی‌ ماه ۱۳۹۶ با عنوان «استشهاد و ترجمه» با حضور دکتر علیرضا خان‌جان، خانم سمانه فرهادی و جمعی از مشتاقان ترجمه در محل دفتر انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار شد.

دکتر خان‌جان نخست به معرفی صنعت ادبی استشهاد و كاركرد آن در نثر فارسیِ مخصوصاً نثر كهن پرداختند و سپس درباره ضرورت تاریخ‌نگاری ترجمه و لزوم آشنایی با سنت ترجمه ایرانی سخن گفتند. ایشان ضمن معرفی حوزه پژوهشی جدیدی درزمینه نسبت میان صنعت ادبی استشهاد و ترجمه، از عموم پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تكمیلی برای انجام كار پژوهشی در این حوزه بكر و مغفول‌مانده دعوت به عمل آورد. ایشان همچنین رویکرد تاریخ‌نگاری خُرد و روش تاریخ‌نگاری ترجمه آنتونی پیم را كه سخنرانان نشست در موردپژوهی‌های خود آن‌ها را بكار بسته‌اند، به إجمال معرفی نمودند و در ادامه از خانم سمانه فرهادی برای گزارش پژوهشی با موضوع «سعدیِ مترجم» دعوت كردند.

خانم فرهادی با طرح مساله التقاط عربی - فارسیِ در گلستان سعدی و تحلیل علت اغماض از سعدی مترجم، واكنش استاد سخن پارسی را نسبت به عبارات و جملات عربی در حكایات گلستان در قالب پنج گونه متفاوتِ ترجمه از طریق تحلیل داده‌های منتخب به بحث گذاشتند و بر نبوغ سعدی در مقام یك مترجم تمام عیار با معیارهای مطالعات ترجمه نوین صحه گذاردند.

سپس، دكتر خان جان تصویری از مولانای مترجم در فیه ما فیه عرضه داشتند و با تأكید بر مانیفست ترجمانی او از حیث عبور از معنای ظاهری و نیل به معنای باطنی، گونه‌های ترجمه را در فیه ما فیه در چهار مقوله ترجمه‌های تفسیری، آزاد، اقتباسی و مبدأگرا از طریق تحلیل داده معرفی و به بحث گذاشتند و مخصوصاً بر دیدگاه مترقی مولانا در برگردان پیام الهی تأكید نمودند.

در بخش بعدی، خانم فرهادی گزارشی از كار پژوهشی خود در باب ترجمه‌های عین‌القضات همدانی در تمهیدات ارائه دادند و مخصوصاً دیدگاه قاضی همدان را در اهمیت دادن به مساله «نوع متن» و اثر آن بر شیوه ترجمه انتخابی وی، به عنوان رویكردی بسیار مترقی، به بحث گذاشتند.

نشست مدكور در نهایت با پاسخگویی سخنرانان به پرسش های حضار خاتمه یافت.

 

 

 

محبوبه اعتضاد

كارشناس ارشد مطالعات ترجمه

پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی مترجمان

 

 

 

 

 گالری تصاویر