انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مورخ ۲۴ بهمن ۹۷ - جذب مترجم ادبی زبان ترکی استانبولی

اخبار سایت

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از ناشران مبنی بر معرفی مترجم ادبی زبان ترکی استانبولی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان روز پنج‌شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، نمونه ترجمه‌ی خود را از حداقل سه صفحه از فایل پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

* رعایت تمامی نكات ویرایشی و نگارشی الزامی است.

* نمونه‌ی خود را فقط در فایل (قالب متن ترجمه) تایپ و ارسال نمایید.

فایل نمونه ترجمه

قالب متن ترجمه