انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ - جذب مترجم انگلیسی به فارسی

اخبار سایت

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادهای معتبر مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای ادبی، مسلط به ترجمه انگلیسی به فارسی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان روز دوشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، نمونه ترجمه‌ی خود را از یکی از فایل‌های پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

* رعایت تمامی نكات ویرایشی و نگارشی الزامی است.

* ارسال رزومه به همراه نمونه ترجمه الزامی است.

* درج عنوان (فراخوان جذب مترجم) در موضوع ایمیل الزامی است.

* نمونه‌ی خود را فقط در فایل (قالب متن ترجمه) تایپ و ارسال نمایید.

 

در صورت عدم احراز شرایط مذکور نمونه بررسی نخواهد شد. 

فایل نمونه ترجمه

قالب متن ترجمه