انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعیه مورخ ۷ بهمن ۹۷ - جذب مترجم حرفه‌ای در حوزه‌ی نظامی و سياسی

اخبار سایت

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادها مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای، از کلیه‌ی علاقمندان به موضوعات سیاسی و نظامی دعوت بعمل می‌آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه موره ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷، رزومه‌ی خود را به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.