انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آثار منتشر شده طرح حمایتی

 

شقایق شهاب الدین

 
 
بیلی خرگوشه و پدر روباهه
 
 
 
 
 

 

فاطمه چراغی

 
 
گربه ها
 
 
 
 
 

 

رضا جهان ابادی

 
 
سرپناه
 
 
 
 
 

 

مهسا خراسانی

 
 
به ژاپنی
 
 
 
 
 

 

حمیده میرصانع

 
 
تعلیم و تربیت و نقش آن در موفقیت فرزندان
 
 
 
 
 

 

هستی حسینی

 
 
مقیاس های سنجشی در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی
 
 
 
 
 

 

 

رویا درخشان

 
 
ماجراهای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید
 
 
 
 
 

 

محبوبه غریبی

 
 
دگمه بالایی
 
 
 
 
 

 

فاطمه جامعی

 
 
قصه های شب
 
 
 
 
 

 

آروشا زاده امیدی

 
 
بزرگ شدن خواب و خیاله
 
 
 
 
 

 

زیور قزوینیان

 
 
مدیریت مردم در خدمات عمومی
 
 
 
 
 

 

مریم میربها

 
 
آن سوی برکه
 
 
 
 
 

 

ندا قاسمی

 
 
ریاضی برای کودکان
 
 
 
 
 

 

سید محمد محمدی

 
 
آموزش فعال
 
 
 
 
 

 

سالومه شکور

 
 
از نمک تا دریا
 
 
 
 
 

 

بهجت عباسی مقدم

 
 
بازگشت دوباره پس از جدایی
 
 
 
 
 

 

الهه حاجی حسن

 
 
پیتر خرگوشه بازیگوش
 
 
 
 
 

 

زهرا محمدی

 
 
مو طلایی و خانواده خرسی
 
 
 
 
 

 

سوگند دادافرین

 
 
هفت روز زندگی آگاهانه
 
 
 
 
 

 

نوشین حاجی غلامرضایی

 
 
نگران نباش، مساله ای نیست برخیز و شاد باش