انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارآفرینی مترجمان، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، شغل مترجمی

فارسی

معرفی مترجمان توانمند به نهادهای متقاضی ترجمه

یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت ترجمه در ایران، موضوع اشتغال و کسب و کار است. براساس نتایج آسیب شناسی و پژوهش های بعمل آمده، بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان رشته های مترجمی علیرغم علاقه و استعداد، در رشته مربوطه مشغول نمی باشند و اغلب مترجمان نیز از حقوق اولیه یک کارمند معمولی از قبیل حقوق ثابت، حق بیمه و غیره محروم هستند.