انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای انجمن

عاطفه قرباني
کد مترجمی:
1809
صالحه سادات حسینی راد
کد مترجمی:
1807
حسین خداوردی
کد مترجمی:
1805
الهامه بهنود
کد مترجمی:
1804
ملیحه علوی پور
کد مترجمی:
1806
سارا مستوفی
کد مترجمی:
1803
آراسته اطهری
کد مترجمی:
1802
حسین شمسی
کد مترجمی:
1801
مرضیه امینی
کد مترجمی:
1810
مائده مرتضوی
کد مترجمی:
1799
مهتاب زارع زاده
کد مترجمی:
1798
فروغ زکاوتی
کد مترجمی:
1797
نرگس رشیدی
کد مترجمی:
1796
کد مترجمی:
1795
سحر طبيب‌زاده دزفولي
کد مترجمی:
1793
کد مترجمی:
1794
مترجم متون ادبی و نمایشی
سمیه نصراللهی
کد مترجمی:
1792
حجت جدایی
کد مترجمی:
1791
کد مترجمی:
1790
فاطمه افشاری
کد مترجمی:
1788
سحر مهراجی
کد مترجمی:
1789
مهشاد درخشش
کد مترجمی:
1787
سپیده فیروزیان حاجی
کد مترجمی:
1786
کد مترجمی:
1784
سیده سمیه طاهری
کد مترجمی:
1785
سمیه باستین
کد مترجمی:
1783
کد مترجمی:
1782
کد مترجمی:
1781
هاجر فقهی نجف آبادی
کد مترجمی:
1780
زهرا مداح
کد مترجمی:
1777
مدرس و مترجم زبان انگلیسی. مدرس پیانو و آهنگساز. تسلط نسبی به زبان آلمانی. نوازنده سنتور
الهام جمالی پویا
کد مترجمی:
1778
شیرین وزیری پویا
کد مترجمی:
1779
کد مترجمی:
1776
مهسا علاء
کد مترجمی:
1775
فاطمه باقری
کد مترجمی:
1774
فریده علیرضائی
کد مترجمی:
1773
مینا دهاقین
کد مترجمی:
1772
فروغ مکاریان
کد مترجمی:
1771
کد مترجمی:
1770
ابراهیم گل آور
کد مترجمی:
1769
بهداد فهیمی
کد مترجمی:
1768
فاطمه قربانی
کد مترجمی:
1767
حسین برزگر جهانی
کد مترجمی:
1765
نفيسه رجائي
کد مترجمی:
1763
ستاره بابایی
ستاره بابایی
کد مترجمی:
1761
سید حسین ساعتی
کد مترجمی:
1762
لیلا شادمانی
کد مترجمی:
1760
کد مترجمی:
1758
کد مترجمی:
1757
اعظم ترکیان
کد مترجمی:
1755