انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

محمد محب پور
کد مترجمی:
۲۰۳۹
مائده شهرکی
کد مترجمی:
۲۰۳۸
اعظم رسولی
کد مترجمی:
۲۰۳۶
Omid Shabani
امید شبانی
کد مترجمی:
۲۰۳۵
علیرضا سلیمان
کد مترجمی:
۲۰۳۴
ایمان شهرکی مقدم
کد مترجمی:
۲۰۳۳
محمدیاسین زینلی
کد مترجمی:
۲۰۳۲
توحید محمودپور
کد مترجمی:
۲۰۳۰
عباس کیانی
کد مترجمی:
۲۰۲۸
عکس پرسنلی مهدیه عباسی
مهدیه عباسی
کد مترجمی:
۲۰۲۷
معصومه حیدری
کد مترجمی:
۲۰۲۶
سوسن توفیق منش
کد مترجمی:
۲۰۲۵
فاطمه فارسی
کد مترجمی:
۲۰۲۴
کد مترجمی:
۲۰۲۳
دیاکو ابراهیمی
کد مترجمی:
۲۰۲۲
مکیه سالمی
کد مترجمی:
۲۰۲۱
راضیه السادات فرجی
کد مترجمی:
۲۰۲۰
کد مترجمی:
۲۰۱۹
فرناز نامور
کد مترجمی:
۲۰۱۸
کد مترجمی:
۲۰۱۷