انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

زهرا قانع
کد مترجمی:
۱۹۱۹
فاطمه هادوی
کد مترجمی:
۱۹۱۸
نوشین سلیمانی
کد مترجمی:
۱۹۱۷
کد مترجمی:
۱۹۱۶
کد مترجمی:
۱۹۱۵
شکیبا غیاثی
کد مترجمی:
۱۹۱۴
نرگس شفاف
کد مترجمی:
۱۹۱۳
کد مترجمی:
۱۹۱۲
کد مترجمی:
۱۹۱۱
اعظم عموعلی
کد مترجمی:
۱۹۱۰
سمیرا ونکی
کد مترجمی:
۱۹۰۹
آرتميس مسعودي
کد مترجمی:
۱۹۰۸
سارا ناطقی
کد مترجمی:
۱۹۰۷
راهله میلانی
کد مترجمی:
۱۹۰۶
مریم رسولی
کد مترجمی:
۱۹۰۵
نیلوفر داد
کد مترجمی:
۱۹۰۴
جواد کریمی
کد مترجمی:
۱۹۰۳
ناهید پرپنچی
کد مترجمی:
۱۹۰۲
سامی آستان
کد مترجمی:
۱۹۰۱
صابر اتش نظرلو
کد مترجمی:
۱۹۰۰