انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

مژگان عمادی
کد مترجمی:
۱۹۵۶
زهرا رعیت
کد مترجمی:
۱۹۷۲
محبوبه اميدبيگي
کد مترجمی:
۱۹۵۵
کد مترجمی:
۱۹۵۴
آسیه شهبازی
کد مترجمی:
۱۹۵۳
آناهیتا حضرتی کیاوندانی
کد مترجمی:
۱۹۵۲
زهرا صنعتی
کد مترجمی:
۱۹۵۱
کد مترجمی:
۱۹۵۰
امیرحسین میرزائیان
کد مترجمی:
۱۹۴۹
مهسا اکبری
کد مترجمی:
۱۹۴۸
شهرزاد سلحشور
کد مترجمی:
۱۹۴۷
کد مترجمی:
۱۹۴۶
آتوسا آبکار
کد مترجمی:
۱۹۴۵
picture
زهره نیک فرجام
کد مترجمی:
۱۹۴۴
زیبا خانی
کد مترجمی:
۱۹۴۲
سید الیار روشن
سید الیار روشن
کد مترجمی:
۱۹۴۰
سمیه ناصح
کد مترجمی:
۱۹۴۱
سمیه (یسنا) ایروانی
کد مترجمی:
۱۹۳۹
چکامه چاوشی
کد مترجمی:
۱۹۳۸
امیرحسین وزیری
کد مترجمی:
۱۹۴۳