انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

شیوا گرامی
کد مترجمی:
۱۹۹۶
کد مترجمی:
۱۹۹۵
شیرین شکراللهی
کد مترجمی:
۱۹۹۴
عارفه امینی فسخودی
کد مترجمی:
۱۹۹۳
مجید حاتمی
کد مترجمی:
۱۹۹۲
عطیه شیرخدایی
کد مترجمی:
۱۹۹۱
فوزیه دشتی
کد مترجمی:
۱۹۹۰
محبوبه شهرک ندیمی
کد مترجمی:
۱۹۸۹
کد مترجمی:
۱۹۸۸
شقایق نظرزاده
کد مترجمی:
۱۹۸۷
سودابه مدیری
کد مترجمی:
۱۹۸۵
عارفه ربانی شیردل
کد مترجمی:
۱۹۸۶
مریم خراسانی
کد مترجمی:
۱۹۸۴
عاطفه سیدعربی
کد مترجمی:
۱۹۸۳
نیلوفر عکاف زاده
کد مترجمی:
۱۹۸۲
محمود جولایی
کد مترجمی:
۱۹۸۱
مهتا کریم پور نطنزی
کد مترجمی:
۱۹۸۰
اکرم شفیعی
کد مترجمی:
۱۹۷۹
مرجان ایروان
کد مترجمی:
۱۹۷۸
حسین رسول پور
کد مترجمی:
۱۹۷۷