انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

مرضیه صفانیا
کد مترجمی:
۲۰۱۶
مهلا عابدی
کد مترجمی:
۲۰۱۵
امیرحسین فاضلی مقدم
کد مترجمی:
۲۰۱۴
نازنین قدرت
کد مترجمی:
۲۰۱۳
ابوالفضل سنجرانی
کد مترجمی:
۲۰۱۲
محمدرضا خاکی
کد مترجمی:
۲۰۱۱
سید رضا نیازی
کد مترجمی:
۲۰۱۰
مریم نراقی
کد مترجمی:
۲۰۰۸
ویدا تقی پور
کد مترجمی:
۲۰۰۶
سمانه نوروزی
کد مترجمی:
۲۰۰۹
نیلوفر زاهدی
کد مترجمی:
۲۰۰۷
کد مترجمی:
۲۰۰۵
علی خالقی
کد مترجمی:
۲۰۰۴
توران محمدیان
کد مترجمی:
۲۰۰۳
گلنوش فرهمندی
کد مترجمی:
۲۰۰۲
shirin
شیرین بهرامی نوا
کد مترجمی:
۲۰۰۱
زهرا اسفندیاری
کد مترجمی:
۲۰۰۰
کد مترجمی:
۱۹۹۹
کد مترجمی:
۱۹۹۸
مریم گلپایگانی
کد مترجمی:
۱۹۹۷