انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

سیما شادپرور
کد مترجمی:
۱۶۲۵
فرانک نیکوفرصت
کد مترجمی:
۱۶۲۴
کد مترجمی:
۱۶۲۳
عليرضا خان‌جان
کد مترجمی:
۱۶۲۲
کد مترجمی:
۱۶۲۰
فاطمه عابدین
کد مترجمی:
۱۶۱۹
اشرف السادات میرزاده- مترجم
کد مترجمی:
۱۶۱۱
آینه
محمد رضا مهم
کد مترجمی:
۱۶۱۰
حسن مهربانی یگانه
کد مترجمی:
۱۶۰۹
المیرا پویامهر
کد مترجمی:
۱۶۰۸
کد مترجمی:
۱۶۰۵
اباذر عباسی بابیانی
کد مترجمی:
۱۶۰۴
مهسا ملوکی
کد مترجمی:
۱۶۰۲
کد مترجمی:
۱۶۰۰
Language, Translation, culture
شکیبا فدایی
کد مترجمی:
۱۵۹۹
کد مترجمی:
۱۵۹۸
کد مترجمی:
۱۵۹۶
کد مترجمی:
۱۵۹۵
الهام جوانشیر آزاد
کد مترجمی:
۱۵۹۴
مريم پورثاني
مريم پورثاني
کد مترجمی:
۱۵۹۱