انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

لیلا قنبریان علویجه
کد مترجمی:
۱۴۴۳
مریم میربها
کد مترجمی:
۱۴۴۲
حمیرا می‌خوش
کد مترجمی:
۱۴۳۵
فاطمه معصومی
کد مترجمی:
۱۴۴۴
سید رضا جهان آبادی
کد مترجمی:
۱۴۳۷
مرتضی رحیمی
کد مترجمی:
۱۴۳۶
محمد رحیمی
کد مترجمی:
۱۴۳۱
زهره معینی
کد مترجمی:
۱۳۹۷
نرگس رسولی دوگاهه
کد مترجمی:
۱۴۲۴
کد مترجمی:
۱۳۹۹
پریسا هاشمی
کد مترجمی:
۱۴۲۶
بهار افسری
کد مترجمی:
۱۴۲۲
سیده هستی حسینی
کد مترجمی:
۱۴۲۱
عبدالله برادران
کد مترجمی:
۱۴۲۷
عباسقلی عسگریان
کد مترجمی:
۱۴۱۲
کوروش عاکف
کد مترجمی:
۱۴۱۱
تصویرمحمدرضامحسنی
محمدرضا محسنی
کد مترجمی:
۱۴۰۸
محمدرضا اربابی
کد مترجمی:
۱۳۹۳