انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مترجم

۲۲ مهر زادروز رضا سیدحسینی، نویسنده و مترجم ایرانی

سید رضا سیدحسینی ، ۲۲ مهر ۱۳۰۵ در اردبیل به دنیا آمد و بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی به مدرسه پست و تلگراف تهران رفت و در رشته ارتباطات دور تحصیل کرد. سپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. پس از آن، مدتی هم در آمریکا در رشته فیلم‌سازی تحصیل کرد. بعد از مدتی  به ایران بازگشت و برای فراگیری عمیق زبان فارسی و فرانسه از محضر استادانی همچون عبدالله توکل، پژمان بختیاری و دکتر ناتل خانلری بهره برد.

فارسی