انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محتوای سایت

 

انجمن صنفی مترجمان استان تهران و مركز آموزش بازرگانی (وابسته به مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی) تفاهم‌نامه‌ای در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین در حوزه طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، برگزاری نشست‌ها، میزگردها و همایش‌های ذی‌ربط در جهت توانمندسازی نیروی انسانی منعقد كرده‌اند.

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادها مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای، از کلیه‌ی علاقمندان به موضوعات سیاسی و نظامی دعوت بعمل می‌آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه موره ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷، رزومه‌ی خود را به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.