انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محتوای سایت

جامعه ترجمه و حقوقی که دیگر نباید نادیده گرفته شود.

محمد‌رضا اربابی؛ رئیس انجمن صنفی مترجمان تهران، بی‌توجهی به حقوق مترجمان را ناشی از کمبود قوانین و مقررات،‌ آگاهی اندک مترجمان حرفه‌ای از حقوق و تکالیف قانونی و قراردادهای غیراستاندارد می‌داند.

قراردادهای ترکمانچای و گلستان و نقض حقوق مترجمان

با عنایت به برگزاری انتخابات بازرسان انجمن صنفی مترجمان استان تهران در مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ بدین وسیله به اطلاع كلیه فرهیختگان می‌رساند در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۲ اساسنامه، سوابق كاری و درخواست مكتوب خود مبنی بر كاندیداتوری بازرسی انجمن را حداكثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به آدرس رایانامه info@tiat.ir ارسال نمایند.

بدین وسیله به اطلاع كلیه‌ی اعضای محترم انجمن صنفی كارگری مترجمان استان تهران می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده این انجمن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ برگزار خواهد شد. لذا از تمامی عزیزان دعوت می‌شود رأس ساعت ۱۴ تاریخ مذكوردر سالن سرای كتاب خانه كتاب حضور بهم رسانند.

نشانی: خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان فلسطین و برادران مظفر جنوبی، خانه كتاب، سالن سرای كتاب

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از ناشران مبنی بر معرفی مترجم ادبی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، نمونه ترجمه‌ی خود را از فایل پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

* رعایت تمامی نكات ویرایشی و نگارشی الزامی است.

كمیسیون آموزش انجمن صنفی مترجمان دوره ویراستاری برگزار می‌كند

كمیسیون آموزش انجمن صنفی مترجمان دوره ویراستاری برگزار می‌كند