انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای انجمن

محمود جولایی
کد مترجمی:
۱۹۸۱
مهتا کریم پور نطنزی
کد مترجمی:
۱۹۸۰
اکرم شفیعی
کد مترجمی:
۱۹۷۹
مرجان ایروان
کد مترجمی:
۱۹۷۸
حسین رسول پور
کد مترجمی:
۱۹۷۷
زهرا زرگری
کد مترجمی:
۱۹۷۶
رعنا موقعی
کد مترجمی:
۱۹۷۵
فهیمه فتحی
کد مترجمی:
۱۹۷۴
محمود بهفروزی
کد مترجمی:
۱۹۷۳
شیما آبیاری
کد مترجمی:
۱۹۷۱
کد مترجمی:
۱۹۷۰
کد مترجمی:
۱۹۶۹
سید حسین شایگان
کد مترجمی:
۱۹۶۸
ماندانا حیدریان
کد مترجمی:
۱۹۶۷
کد مترجمی:
۱۹۶۶
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
۱۹۶۵
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
۱۹۶۵
صدرالدین زاهد
کد مترجمی:
سیما ایرانخواه
کد مترجمی:
۱۹۶۴
مریم فتحی
کد مترجمی:
۱۹۶۳
کد مترجمی:
۱۹۶۲
آتوسا حسینی
کد مترجمی:
۱۹۶۱
نرگس قاسمی
کد مترجمی:
۱۹۶۰
فروغ اسفندیاری
کد مترجمی:
۱۹۵۸
فائزه جمشیدی گوهرریزی
فائزه جمشیدی گوهرریزی
کد مترجمی:
۱۹۵۷
مژگان عمادی
کد مترجمی:
۱۹۵۶
زهرا رعیت
کد مترجمی:
۱۹۷۲
محبوبه اميدبيگي
کد مترجمی:
۱۹۵۵
کد مترجمی:
۱۹۵۴
آسیه شهبازی
کد مترجمی:
۱۹۵۳
آناهیتا حضرتی کیاوندانی
کد مترجمی:
۱۹۵۲
زهرا صنعتی
کد مترجمی:
۱۹۵۱
کد مترجمی:
۱۹۵۰
امیرحسین میرزائیان
کد مترجمی:
۱۹۴۹
مهسا اکبری
کد مترجمی:
۱۹۴۸
شهرزاد سلحشور
کد مترجمی:
۱۹۴۷
کد مترجمی:
۱۹۴۶
آتوسا آبکار
کد مترجمی:
۱۹۴۵
picture
زهره نیک فرجام
کد مترجمی:
۱۹۴۴
زیبا خانی
کد مترجمی:
۱۹۴۲
سید الیار روشن
سید الیار روشن
کد مترجمی:
۱۹۴۰
سمیه ناصح
کد مترجمی:
۱۹۴۱
سمیه (یسنا) ایروانی
کد مترجمی:
۱۹۳۹
چکامه چاوشی
کد مترجمی:
۱۹۳۸
امیرحسین وزیری
کد مترجمی:
۱۹۴۳
کد مترجمی:
۱۹۳۶
فرناز چشمی
کد مترجمی:
۱۹۳۷
کد مترجمی:
۱۹۳۵
سحر مقصودی
کد مترجمی:
۱۹۳۴
منا زنگنه
کد مترجمی:
۱۹۳۳