انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای انجمن

مژگان عمادی
کد مترجمی:
۱۹۵۶
زهرا رعیت
کد مترجمی:
۱۹۷۲
محبوبه اميدبيگي
کد مترجمی:
۱۹۵۵
کد مترجمی:
۱۹۵۴
آسیه شهبازی
کد مترجمی:
۱۹۵۳
آناهیتا حضرتی کیاوندانی
کد مترجمی:
۱۹۵۲
زهرا صنعتی
کد مترجمی:
۱۹۵۱
کد مترجمی:
۱۹۵۰
امیرحسین میرزائیان
کد مترجمی:
۱۹۴۹
مهسا اکبری
کد مترجمی:
۱۹۴۸
شهرزاد سلحشور
کد مترجمی:
۱۹۴۷
کد مترجمی:
۱۹۴۶
آتوسا آبکار
کد مترجمی:
۱۹۴۵
picture
زهره نیک فرجام
کد مترجمی:
۱۹۴۴
زیبا خانی
کد مترجمی:
۱۹۴۲
سید الیار روشن
سید الیار روشن
کد مترجمی:
۱۹۴۰
سمیه ناصح
کد مترجمی:
۱۹۴۱
سمیه (یسنا) ایروانی
کد مترجمی:
۱۹۳۹
چکامه چاوشی
کد مترجمی:
۱۹۳۸
امیرحسین وزیری
کد مترجمی:
۱۹۴۳
کد مترجمی:
۱۹۳۶
فرناز چشمی
کد مترجمی:
۱۹۳۷
کد مترجمی:
۱۹۳۵
سحر مقصودی
کد مترجمی:
۱۹۳۴
منا زنگنه
کد مترجمی:
۱۹۳۳
کد مترجمی:
۱۹۳۲
فااطمه روزخوش
کد مترجمی:
۱۹۳۱
ژانین بنیامین فقی بیگلو
کد مترجمی:
۱۹۳۰
سیدحسن رضوی
کد مترجمی:
۱۹۲۹
فاطمه نبي زاده
کد مترجمی:
۱۹۲۸
حمید رستم زاده ویجویه
کد مترجمی:
۱۹۲۷
زهرا علی پور
کد مترجمی:
۱۹۲۶
بهزاد یزدانی
کد مترجمی:
۱۹۲۵
فرزانه رنجبر
کد مترجمی:
۱۹۲۴
روشنک ضرابی
کد مترجمی:
۱۹۲۳
فاطمه نوروزی
کد مترجمی:
۱۹۲۲
مهرنوش عدالت
کد مترجمی:
۱۹۲۱
پریسا مرتضوی
کد مترجمی:
۱۹۲۰
زهرا قانع
کد مترجمی:
۱۹۱۹
فاطمه هادوی
کد مترجمی:
۱۹۱۸
نوشین سلیمانی
کد مترجمی:
۱۹۱۷
کد مترجمی:
۱۹۱۶
کد مترجمی:
۱۹۱۵
شکیبا غیاثی
کد مترجمی:
۱۹۱۴
نرگس شفاف
کد مترجمی:
۱۹۱۳
کد مترجمی:
۱۹۱۲
کد مترجمی:
۱۹۱۱
اعظم عموعلی
کد مترجمی:
۱۹۱۰
سمیرا ونکی
کد مترجمی:
۱۹۰۹
آرتميس مسعودي
کد مترجمی:
۱۹۰۸