انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

سحر طبيب‌زاده دزفولي
کد مترجمی:
۱۷۹۳
کد مترجمی:
۱۷۹۴
مترجم متون ادبی و نمایشی
سمیه نصراللهی
کد مترجمی:
۱۷۹۲
حجت جدایی
کد مترجمی:
۱۷۹۱
کد مترجمی:
۱۷۹۰
فاطمه افشاری
کد مترجمی:
۱۷۸۸
سحر مهراجی
کد مترجمی:
۱۷۸۹
مهشاد درخشش
کد مترجمی:
۱۷۸۷
سپیده فیروزیان حاجی
کد مترجمی:
۱۷۸۶
کد مترجمی:
۱۷۸۴
سیده سمیه طاهری
کد مترجمی:
۱۷۸۵
سمیه باستین
کد مترجمی:
۱۷۸۳
کد مترجمی:
۱۷۸۲
کد مترجمی:
۱۷۸۱
هاجر فقهی نجف آبادی
کد مترجمی:
۱۷۸۰
زهرا مداح
کد مترجمی:
۱۷۷۷
مدرس و مترجم زبان انگلیسی. مدرس پیانو و آهنگساز. تسلط نسبی به زبان آلمانی. نوازنده سنتور
الهام جمالی پویا
کد مترجمی:
۱۷۷۸
شیرین وزیری پویا
کد مترجمی:
۱۷۷۹
کد مترجمی:
۱۷۷۶
مهسا علاء
کد مترجمی:
۱۷۷۵